quinta-feira, 9 de agosto de 2012

y#369

"So try to be somebody
So try to feel somebody
So try to leave somebody
So hard to be somebody
(Where can you run)"

Sem comentários: